ОтпечатъкKingworx GmbH

Industriestr. 2 • D-66280 Sulzbach • Германия

Email: info@kilimi-center.com
http://www.company.de
Телефонен номер: +49 681 - 965 900 22
Номер на факс: +49 (0) 681 - 948 948 97

Генерален мениджър: Gudrun Weigel
Съдебна регистрация: Stutgart • HRB 15831 • ДДС №.: DE249349813

Авторско право

Копирането на сайта или на части от него е разрешено само с цел подаване на поръчка до Kingworx, респективно до интернет магазина на Kingworx. Всяко друго използване на снимките или информацията от сайта (включително репродукция, препродаване, промяна или публикуване за цел, различна от горепосочената) е забранено, освен ако не е дадено писмено съгласие на Kingworx.

Blagovne znamke/oznake in značilnosti

На сайта на Kingworx се използва собствен и/или чужд снимков материал. Документацията за снимките може да бъде намерена в Impressum.

Марки и обозначения

Olaf Salm • Kingworx • Fabricantes • iStock • Fotolia

Credit Card and Debit Card Acquirer

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
HR: B144133
E-Mail: info@hso-services.com
General Manager:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß
Online Dispute Resolution in accordance with Article 14, Section 1 of the ODR-Regulation: The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS-platform). You can achieve this platform here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Следващ
{* END - Zeitgesteuert jquery Slide Out Box am Seitenende