Първият килимНадписи върху глинени плочи на асирийски търговци от ХІХ век пр. Хр. свидетелстват за използването на връзвани килими и текстилни покрития за пода. Вавилонската дума kasiru обозначавала през първата половина на второто хилядолетие майстор, изработващ връзвани килими.

Най-старият килим, който все пак е намерен, е едва от V век пр. Хр. Той носи името килим от Пазирик, тъй като е открит там при разкопки в планината Алтай. Изработен е от вълна със симетрични възли. Размерите му са 1,98 м на 1,83 м. Може да се види в Ермитажа в Санкт Петербург. Открит е през 1949 г. от съветска група в централната част на планината Алтай и е най-старият, почти напълно запазен килим. Техниката, изработката и комплексната символика на декорацията му с орнаменти го правят истински шедьовър.


Следващ
{* END - Zeitgesteuert jquery Slide Out Box am Seitenende