Пъти и доставка доставкаИнформация за времето за доставка.
Ако поръчате от нас по нареждане на множество елементи, са предмет на различни срокове на доставка, ние кораба стоките в една обща мисия, освен ако не сте договорили друго със себе си. В този случай, за цялата пратка периода на доставка, която се отнася до елементите във вашата поръчка, с най-дългата олово време.


Информация за изчисляване на датата на доставка
Срокът за доставка започва да тече, когато плащате предварително в деня след платежното нареждане на банката, извършила плащането или за други плащания от деня, за да продължат да работят след сключването и завършва с изтичането на последния ден от срока. Се пада в събота, неделя или официален празник доставка национално признати, в последния ден на периода, както се случва, на следващия работен ден, на мястото на такъв ден.

Предполага се, че адресът за доставка е вярна и документи. Доставката трябва да се гарантира, че е някой може да приеме пратката в адреса за доставка също.
Чрез неприложима пакет, тъй като, например, спедитора не би могло да доведе, защото клиентът не е присъствал, времето за доставката ще бъде забавено, в зависимост от това как може да бъде постигнато или нова дата на доставка може да се съгласи на клиента.


Следващ
{* END - Zeitgesteuert jquery Slide Out Box am Seitenende